The most important works of
Orsolya Csomó

Papers

1999Az "Ecce carissimi" processziós antifóna. [The ‘Ecce carissimi’ processional antiphon.] Magyar Egyházzene 6/1, 127-128.
2000
Virágvasárnapi processzió a zágrábi székesegyházban. [Palm Sunday Procession at Zagreb Cathedral.] Magyar Egyházzene 7/2, 197-209.
Nagypénteki processzió a zágrábi székesegyházban. [Good Friday processions at Zagreb Cathedral.] Magyar Egyházzene (in advance).
Good Friday processions at Zagreb Cathedral. In: Papers read at the conference ‘Pasionska Baština’ held in Zadar, Zagreb (in advance).


Back | Top of this page